Idź do zawartości

Polityka prywatności

1. ochrona danych w skrócie

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie dane, dzięki którym można Cię osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszej polityce prywatności zamieszczonej pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na tej stronie

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora strony internetowej można znaleźć w części "Informacje o administratorze danych" w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Jak zbieramy Twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są zbierane, gdy je nam podajesz. Mogą to być np. dane, które użytkownik wprowadza w formularzu kontaktowym.

Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzin strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy czas wyświetlania strony). Dane te są zbierane automatycznie w momencie wejścia na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej.

Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcach i celu Państwa dane osobowe, które zostały zapisane. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę na przyszłość. W pewnych okolicznościach przysługuje Ci również prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Subskrybuj DeepL Pro, aby edytować tę prezentację. Odwiedź www.DeepL.com/pro i dowiedz się więcej.

Ponadto mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W każdej chwili mogą się Państwo z nami skontaktować w sprawie tego i innych pytań dotyczących ochrony danych.

Narzędzia analityczne stron trzecich i narzędzia

Podczas odwiedzania tej strony internetowej, Twoje zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Służą do tego głównie tzw. programy analityczne.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

2. hosting

Zawartość naszej strony internetowej hostujemy u następującego dostawcy:

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana zewnętrznie. Dane osobowe zebrane na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostera(ów). Mogą to być między innymi adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowne, dane kontaktowe, nazwiska, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hosting zewnętrzny odbywa się w celu realizacji umowy wobec naszych potencjalnych i obecnych klientów (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego udostępnienia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Nasz hoster(y) będzie(ą) przetwarzał(a) Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia jego obowiązków usługowych i będzie(ą) postępował(a) zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Korzystamy z usług następującego(ych) hostera(ów):

Recruitee B.V. Keizersgracht 313 1016 EE Amsterdam Niderlandy

Przetwarzanie pracy

Zawarliśmy umowę o realizację zamówienia (AVV) na korzystanie z wyżej wymienionej usługi. Jest to umowa wymagana przez prawo ochrony danych osobowych, która zapewnia, że ta usługa przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z GDPR.

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej gromadzone są różne dane osobowe.

Dane osobowe to dane, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia też, jak i w jakim celu się to robi.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może posiadać luki bezpieczeństwa. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony jest:

WALLRAM Tool Technology GmbH Schürmannstrasse 40 45136 Essen, Niemcy

Telefon: +49 (0) 201 89636-0 E-mail: +49 (0) 201 89636-30

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w ramach niniejszej polityki prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, Państwa dane osobowe pozostaną u nas do czasu, gdy cel ich przetwarzania przestanie obowiązywać. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, dane zostaną usunięte, chyba że mamy inne prawnie dopuszczalne powody do przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO lub art. 9 ust. 2 lit. a DSGVO, jeśli specjalne kategorie danych są przetwarzane zgodnie z art. 9 ust. 1 DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazanie danych osobowych do państw trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a DSGVO. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na zapisywanie plików cookie lub na dostęp do informacji w Państwa urządzeniu końcowym (np. poprzez fingerprinting urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się dodatkowo na podstawie § 25 (1) TTDSG. Zgoda ta może być w każdej chwili odwołana. Jeżeli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub realizacji działań przedumownych, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO. Ponadto, jeżeli Państwa dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO. Przetwarzanie danych może być również oparte na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 (1) lit. f DSGVO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych.

Lars Ebertz w imieniu L-E-C.COM GmbH Lubergstraße 2 35756 Mittenaar

Telefon: +49 2778 6969 10 E-Mail: lars@ebertz-datenschutz.de

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich Między innymi korzystamy z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa ochrony danych osobowych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie jako osobę, której dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać udzieloną już zgodę. Odwołanie pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 GDPR)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F GDPR MAJĄ PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W KAŻDYM CZASIE Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z ICH SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI. SYTUACJI, WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ SPRZECIWU OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. PROFILOWANIE. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE PRYWATNOŚCI. JEŚLI SIĘ SPRZECIWISZ, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ DANYCH OSOBOWYCH, O KTÓRYCH MOWA, TO CHYBA ŻE POTRAFIMY WYKAZAĆ ISTOTNE UZASADNIONE PODSTAWY DO PRZETWARZANIA. WYKAZAĆ, ŻE PAŃSTWA INTERESY, PRAWA I WOLNOŚCI SĄ NADRZĘDNE LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW NA PODSTAWIE ART. 21 UST. 1 DSGVO).

PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU PROWADZENIA MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, W KAŻDEJ CHWILI MASZ PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH. DANE OSOBOWE, KTÓRYCH TO DOTYCZY, DO CELÓW TAKIEJ REKLAMY DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. KONTAKT. W PRZYPADKU SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 NIEMIECKIEJ USTAWY O OCHRONIE DANYCH).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia GDPR osoby, których dane dotyczą, mają prawo do złożenia skargi do organ nadzorczy, w szczególności w państwie członkowskim ich zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Państwu lub osobie trzeciej w powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Informacje, usuwanie i poprawianie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnego Informacje o przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami w sprawie tego i innych pytań dotyczących tematu danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionujesz poprawność swoich danych osobowych przechowywanych u nas, wymagamy zwykle mają czas, by to przejrzeć. Na czas trwania przeglądu przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.

  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale chcesz je wykorzystać do realizacji, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.

 • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, należy przeprowadzić wyważenie Państwa interesów i naszych. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być - oprócz przechowywania - przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony przekazywania treści poufnych, np. Na przykład zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, wymagają połączenia SSL lub TLS. Szyfrowanie. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

4. gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tak zwane "ciasteczka". Ciasteczka są małymi pakietami danych i są ustawiane na nie wyrządzić szkody urządzeniu końcowemu. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub trwale (cookies trwałe) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookies pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich samodzielnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm zewnętrznych mogą być również zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Tobie korzystanie z określonych usług firmy zewnętrznej (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookies pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej, do zapewnienia określonych funkcji, o które prosili Państwo (np. dla funkcji koszyka) lub do optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności strony internetowej) (niezbędne pliki cookie) są przechowywane na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. W zakresie, w jakim zgoda na przechowywanie plików cookie i porównywalnych technologii rozpoznawania zostało zażądane, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, abyś był informowany o ustawieniu plików cookies i Zezwolić na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wyłączyć akceptację plików cookie dla określonych przypadków lub ogólnie.

oraz włączyć automatyczne usuwanie plików cookies przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookies funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub w celach nalitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki Używany

 • system operacyjny

 • URL odsyłającego

 • Nazwa hosta komputera dostępowego

 • Czas żądania serwera Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu konieczne jest gromadzenie plików dziennika serwera.

Formularz kontaktowy

Jeśli wysyłasz do nas zapytania poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane z Formularz zapytania wraz z podanymi tam przez Ciebie danymi kontaktowymi w celu realizacji zapytania. i przechowywane przez nas na wypadek dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, o ile Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na. skuteczne przetwarzanie skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona udzielona; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym, pozostaną u nas do czasu, aż zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. (np. po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają bez zmian.

Wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, o ile Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz uzasadniony interes polegający na. skuteczne przetwarzanie skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona udzielona; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dane, które przesyłasz nam za pośrednictwem wniosków kontaktowych, pozostają u nas do czasu, gdy zażądasz ich usunięcia, cofniesz zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych przestanie mieć zastosowanie. (np. po rozpatrzeniu Twojego wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania danych - pozostają bez zmian.

5. wtyczki, narzędzia i analizy

YouTube

Na tej stronie osadzone są filmy z serwisu YouTube. Operatorem strony internetowej jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron internetowych, na których zintegrowany jest YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Informuje to serwer YouTube, które z naszych stron Państwo odwiedzili.

Ponadto YouTube może zapisywać na Państwa urządzeniu końcowym różne pliki cookie lub stosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. fingerprinting urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. wykorzystywane do zbierania statystyk wideo, poprawy doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube bezpośrednie śledzenie Państwa zachowań związanych z przeglądaniem stron internetowych. do swojego osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta na YouTube.

Wyloguj się ze swojego konta.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. W zakresie, w jakim odpowiedni Jeżeli wystąpiono o zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO i § 25 (1) TTDSG, o ile zgoda obejmuje zapisywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. fingerprinting urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Indeed.com

Niektóre z naszych stron internetowych używają narzędzia do analizy stron internetowych z Indeed Ireland Operations Ltd, 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irlandia. W celu analizy korzystania ze strony internetowej, niektóre dane użytkowe przekazywane przez Państwa przeglądarkę są gromadzone i analizowane przez Indeed. Otrzymujemy statystyczną ocenę liczby poleceń od potencjalnych kandydatów do pracy. W celu zbierania tych danych, Indeed może używać jednego lub więcej plików cookie. Ponadto do Indeed przekazywany jest adres IP przypisany do Twojego urządzenia w danym momencie oraz identyfikator specyficzny dla przeglądarki. Adres IP jest wykorzystywany wyłącznie w celu identyfikacji sesji i geolokalizacji (do poziomu miasta). Podstawą prawną przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) DS-GVO. Nasz uzasadniony interes polega na ocenie atrakcyjności naszych ogłoszeń o pracę i bardziej efektywnym projektowaniu ogłoszeń o pracę na tej podstawie oraz na tworzeniu pseudonimowych profili użytkowania naszej strony internetowej przez osoby odwiedzające naszą ofertę informacyjną. Aby uzyskać więcej informacji, Indeed podaje następujący link: https://pl.indeed.com/legal.

Sentry

Korzystamy z usługi Sentry (Sentry, 1501 Mariposa St #408, San Francisco, CA 94107, USA) w celu poprawy stabilności technicznej naszego serwisu poprzez monitorowanie stabilności systemu i identyfikację błędów kodu. Sentry służy wyłącznie tym celom i nie ocenia danych w celach reklamowych. Dane użytkownika, takie jak szczegóły dotyczące urządzenia lub czas wystąpienia błędu, są gromadzone anonimowo i nie są wykorzystywane w sposób spersonalizowany, a następnie są usuwane. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Sentry: https://sentry.io/privacy/.

6. usługi własne

Postępowanie z danymi wnioskodawców

Oferujemy Ci możliwość zgłoszenia się do nas (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem online Formularz wnioskodawcy). W dalszej części informujemy Cię o zakresie, celu i sposobie wykorzystania Twoich danych zebranych w dane osobowe zebrane w ramach procesu aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych będzie odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych i wszystkimi innymi przepisami prawa, a Państwa dane będą traktowane w sposób ściśle poufny.

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli wyślesz nam aplikację, będziemy przetwarzać Twoje powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki w ramach rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. wymagany jest stosunek pracy. Podstawą prawną jest § 26 BDSG w prawie niemieckim (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (ogólne nawiązanie umowy) oraz - jeśli wyrazili Państwo zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgoda może być w każdej chwili odwołana. Twoje dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy tylko osobom, które zajmują się przetwarzaniem Twojej aplikacji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przekazane przez Państwa dane zostaną zapisane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG i art. 6 (1) lit. b DSGVO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, jeśli odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania podanych przez Państwa danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji (odrzucenia lub wycofania aplikacji).

Dane zostaną wówczas usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Zatrzymanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6 miesięcy (np. w związku z zagrożeniem lub w toku postępowania sądowego), usunięcie nastąpi dopiero wtedy, gdy cel dalszego przechowywania przestanie mieć zastosowanie.

Dłuższe przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) lub gdy prawne zobowiązania dotyczące przechowywania uniemożliwiają usunięcie.

Dopuszczenie do puli wnioskodawców

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, możliwe jest włączenie Cię do naszej puli kandydatów. W przypadku włączenia, wszystkie dokumenty i dane z aplikacji zostaną przekazane do puli kandydatów w celu skontaktowania się z Państwem w przypadku odpowiednich wakatów.

Włączenie do puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie wyraźnego Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest związane z bieżącym procesem aplikacyjnym. Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane zostaną nieodwołalnie usunięte z puli wnioskodawców, chyba że istnieją prawne przesłanki do ich zatrzymania.

Dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po wyrażeniu zgody.

Wymiana danych w ramach grupy przedsiębiorstw

W ramach grupy spółek scentralizowaliśmy różne kompetencje - np. administrację personalną i zarządzanie kandydatami. Oznacza to, że Twoje zgłoszenie może być rozpatrywane w części firmy, do której nie zgłosiłeś się bezpośrednio. Zastrzegamy sobie również prawo do poszukiwania odpowiednich stanowisk w ramach grupy przedsiębiorstw dla Twojej aplikacji i oferowania ich Tobie.

W tym kontekście przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 (1) lit f DSGVO w związku z motywem 48 DSGVO.